Perfect Care

Ultrazvukové hubnutí s naším přístrojem CAVI-ULTRA-PERFECT, mnohdy označované také jako „kavitace“

  • je další velmi účinná metoda z řady neinvazivních hubnoucích ošetření
  • slouží k odbourání tukových ložisek
  • nebo k redukci celulitidy a to tak, aby nedošlo k jakémukoliv poškození integrity kůže
  • tato metoda je díky tomu zcela bezbolestná, rychlá a přitom velmi efektivní
  • tato technologie umožňuje koncentrované energii nasměrovat do velmi specifické zóny uvnitř klienta a je tak schopna rozvrátit podkožní tukové buňky, přičemž nechává kůži, vaskulární, nervovou a muskulární tkáň nezměněnou
  • ultrazvukové vlny jsou jemné vlny zvuku, které umí vyvolat potřebné posuny a změny už na úrovni molekulární struktury ošetřované tkáně
  • ultrazvukové vlny pronikají až do podkoží, kde tkáně absorbují ultrazvukovou energii a dochází ke vzniku kavitace
  • kavitace je proces, při kterém ultrazvuková vlna vytváří v tukové buňce mikrobubliny, které se postupně zvětšují a jsou velmi nestabilní, dochází k jejich implozi (zhroucení dovnitř) a k narušení integrity tukové buňky. Narušená tuková buňka se nakonec rozpadá a uvolňuje se tuk. Po destrukci tukové tkáně je uvolněný tuk ve formě triglyceridů vypouštěn do intersticiální tekutiny mezi buňkami, kde jsou enzymaticky metabolizovány do glycerolu a volných mastných kyselin. Vodou rozpustný glycerol je absorbován oběžným systémem a použit jako zdroj energie, zatímco nerozpustné volné mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako každé jiné mastné kyseliny – včetně mastných kyselin z potravy
Proto je efekt trvalý a odstraněný tuk se zpět do tkáně nevrací. Následně pak lymfatický systém vyloučí odbouraný tuk a toxiny z těla ven, proto se doporučuje po aplikaci podstoupit lymfodrenáž.

Někteří odborníci doporučují podstoupit lymfodrenáž i před zákrokem pro nastartování Vašeho lymfatického systému.

Kovová ploška hlavice přístroje je při tomto ošetření v kontaktu s pokožkou. Účinek je pod hlavicí velmi efektivní a kavitace se rychle vytrácí na místech, která již při ošetření nejsou ve styku s ploškou, ta frekvenci ultrazvuku přenáší. Výstupní frekvence nerozrušuje nekoordinovaným způsobem vnitřní orgány, které jsou uložené hlouběji v lidském těle.

Zasahuje jen do úrovní kůže a podkoží, které jsou potřeba ošetřit. Dále tato frekvence neproniká. Odborníci doporučují nepřekročit maximální výstupní ultrazvukovou frekvenci 1 MHz

Náš ultrazvukový kavitační přístroj Cavi-Ultra-Perfect představuje moderní přístroj neinvazivní, bezpečné, rychlé, bezbolestné a efektivní ultrazvukové kavitace pro odstranění přebytečných tukových vrstev, redukci celulitidy (jejich všech stupňů) a vyhlazení Vaší pokožky.

Většina klientů pozná viditelnou redukci obvodu po jediném zákroku, ale pro další redukci jsou doporučovány další procedury. Výsledky jsou tedy patrné již po prvním až třetím ošetření, v závislosti na klientovi.

Metoda ultrazvukové kavitace navíc zrychluje Váš metabolismus, a tedy pomáhá k celkové regeneraci Vašeho těla. Ve výsledku tak vypadáte lépe a hlavně se tak i cítíte.

Zájem o neinvazivní liposukce v České republice v poslední době stoupá. Pro klienty je přínosem bezbolestnost, šetrnost a viditelná efektivita ošetření.

  • Tato procedura vyžaduje opakovaná sezení k dosažení požadovaného efektu.
  • Trvalý efekt u každého pacienta je individuální.
  • Trvalý efekt se liší podle struktury tkání, ošetřované oblasti, věku klienta, metabolismu a životního stylu, především pitného režimu, zdravé výživy a přiměřené pohybové aktivity.

Cavi-Ultra-Perfect

  • certifikovaný přístroj
  • využívá ultrazvukovou kavitační technologii
  • neinvazivní metoda odbourávání přebytečného tuku v problémových oblastech (tuk se odbourává pouze v oblastech, kde je pro pacienta nežádoucí)
  • redukce celulitidy (všech jejich stupňů) a vyhlazení kůže
  • zákrok je bezpečný, bezbolestný (není třeba místní ani celkové anestezie) a časově nenáročný bez nutnosti hospitalizace
  • po zákroku není nutné nosit speciální stahovací prádlo (po chirurgické liposukci se nosí stahovací prádlo až 1 měsíc)
  • zákrok je všeobecně velmi dobře snášen
Možným vedlejším účinkem po zákroku je krátkodobě lehce zarudnutá či přehřátá pokožka. Viditelné a měřitelné výsledky již po třetím ošetření, průměrný úbytek při jedné návštěvě je 4 – 8 cm tuku.
  • vysoká efektivnost
  • po zákroku nedochází ke krvácení, nevznikají modřiny, nerovnosti a jizvy
  • trvalý efekt
  • rozmanité použití: břicho, stehna (vnitřní, vnější, přední i zadní strana), hýždě, boky, nohy (kolena, kotníky, lýtka) a předloktí
  • partie, které se neošetřují: podpažní jamka, podkolenní jamka, třísla, varlata, krk, obličej
  • vhodné pro osoby ve věku 18 – 75 let a všechny fototypy (I – IV)

NUTNÉ je vyloučit klienty s těžkou poruchou jater, s kardiostimulátorem, se špatně léčenou cukrovkou, metabolickými poruchami apod.

  • finanční úspora oproti chirurgické liposukci (neplatíte operační sál, anesteziologa ani kompresivní prádlo)
  • není nutná žádná speciální příprava, jen dvanáct hodin před zákrokem není vhodné potírat kůži pleťovým mlékem ani krémem

Pro koho je vhodné ošetření naším přístrojem?

    • nejvhodnější kandidátkou pro ultrazvukovou terapii je žena ve věku 25 až 55 let, s BMI indexem 25 – 35, s tukem soustředěným v oblasti břicha a dolních končetin a eventuálně celulitidou.
    • žena s typicky s malými pohybovými aktivitami a energetickým obsahem stravy vyšším než odpovídá energetickému výdeji
    • může jít též o klientku po těhotenství a kojení, která chce rychle a efektivně získat zpět svoji dřívější váhu a proporce.
Pro těhotné a kojící klientky je zákrok samozřejmě kontraindikován a takové klientky z pochopitelných důvodů odmítáme
  • nejvhodnějším kandidátem pro ultrazvukovou terapii je muž ve věku 30 až 50 let s abdominální nadváhou danou malými pohybovými aktivitami a energetickým obsahem stravy vyšším než odpovídá energetickému výdeji.
  • po 3 – 6 ošetřeních je patrný úbytek 3 – 5 obvodových cm
  • jsou dokumentovány i případy s úbytkem 11 – 18 obvodových centimetrů avšak každý klient může reagovat rozdílně,
  • průměrně již po 3 sezeních v intervalu 10 dnů dává přístroj CAVI-ULTRA-PERFECT uspokojivý výsledek u většiny klientů
  • kúra samozřejmě může pokračovat při potřebě dále
  • podle odborníků by klient měl absolvovat 6 – 12 sezení pro perfektní výsledky
  • 1 ošetření trvá 20 – 40 minut v závislosti na ošetřované oblasti
  • je možné podstoupit zákrok 1krát týdně, nicméně běžnější je ošetření po 10 – 14 dnech pro efektivní terapii, přičemž celkový počet sezení závisí na rozsahu tukové vrstvy v ošetřované partii
  • následnou udržovací péči je možné provádět každých 5 – 6 měsíců (2 – 3 zákroky)

Více info a objednávky 607111294